Vastuullisuus

Fumille vastuullisuus on lähtökohta tuotteiden muotoillulle. Tuotteiden muotoilu viedään äärimmäisen minimalismin rajoille. Minimalismin kautta Fumi pyrkii tuomaan oman näkemyksen vastuulliseen muotoilun kehittämiseen ja sitoutumiseen. Vastuullisuus minimalismin kautta tarkoittaa mm. että innovoimme uusia kestävämpiä ratkaisuja ja käytämme harkitusti materiaaleja. Fumi pyrkii valmistamaan pitkäaikaisia tuotteita, joiden ympäristövaikutukset ovat mahdollisimman vähäiset. Fumi on sitoutunut kestävän kehityksen ja jatkuvan oppimisen edistämiseen minimalistisessa muotoilussa niin toiminnan kuin materiaalien osalta. 

Tuotanto

Fumi valitsee käyttämänsä materiaalit huolellisesti ja toimii yhteistyössä Suomalaisten vastuullisten yhteistyökumppaneiden kanssa läpinäkyvyyden varmistamiseksi. Fumi suosii ensisijaisesti pieniä toimijoita ja teetättää esim. joitakin korujen osia, niiden valmistamiseen erikoistuneella Kouvolalaiselle pienyrittäjällä. Kaikki Fumin tuotteet muotoillaan ja valmistetaan käsityönä Suomessa, lukuunottamatta koruissa käytettyjä ketjuja, niiden suuritöisyyden vuoksi. Kotimaisuus on tärkeä valinta, sillä se takaa, että asiakkaat saavat kotimaista kestävää laatua. Kotimaisen lähituotannon ansiosta kuljetuksen aiheuttamat ympäristövaikutukset ovat vähäiset. Fumi suunnittelee oman pienyrittäjä tuotannon tarkasti jonka ansiosta tuotannosta aiheutuvaa hävikki on todella vähäinen, melkein olematon. Tarkat materiaali valinnat ja minimalistinen tuotanto vaatimus varmistaa Fumin toiminnassa mahdollisimman pienen ympäristö jalanjäljen, läpinäkyvyyden ja vastuullisuuden.

Materiaalit

Suomalainen puu  / leikkuulaudat

Suomalainen vaneri / korut

Korujen osat / Suomalaiset yhteistyökumppanit

Fumin tuotemateriaalit tulevat suomalaisilta yhteistyökumppaneilta.

Kierrätysmateriaalit

On  tärkeää hyödyntää kierätysmateriaaleja tuotteissa ja pyrkiä kehittämään uusia tapoja hyödyntää jo olemassa olevia materiaaleja, jotka muuten päätyisivät jätteeksi. 

Pakkausmateriaali

Fumin minimalistinen muotoilu ulottuu yrityksen jokaiselle saralle. Fumi pyrkii jatkuvasti vähentämään tuotteiden pakkaamisesta aiheutuvaa jätettä ja käyttämään mahdollisimman suunnitellusti ja pienimuotoisesti pakkausmateriaaleja toimitusketjussa. Fumi ei käytä pakkausmateriaaleissa muovia, vaan kierätettyjä pakkausmateriaaleja. Fumi kehittää myös uusia tapoja vähentää jätettä. Pakkauksen materiaalivalinnat huomioidaan jokaista yksityiskohtaa myöten esim.  suunnitellessa tuotteen etikettiä tai pakkauksen sulkemista.

Fumin verkkoputiikki on myöskin suunniteltu ja rakennettu Suomessa.

X